annet

Temperatur, fuktighet og luftkvalitet – derfor er inneklima viktig

0

Det er ikke alle boligeiere som har et forhold til inneklimaet i egen bolig. Det er trist med tanke på hvor viktig inneklimaet faktisk er for både boligen og menneskene som bor i den. Særlig faktorene temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet er sentrale i det samlede inneklimaet, og det er relativt enkelt å følge med på disse verdiene.

Moderne boliger med balansert ventilasjon

Moderne boliger bygges med såkalt balansert ventilasjon, det vil si at et eget system tar seg av både fjerning av gammel luft og tilførsel av ny luft til boligen. Slike systemer har mange fordeler når det gjelder inneklima, og vil gjøre noe med både fuktighet, temperatur og luftkvalitet. Det eneste du som boligeiere trenger å gjøre med ventilasjonsanlegg som Save VTR 250 er i utgangpunktet å skifte filter, og du kan kjøpe filtersett til Systemair SAVE VTR 250/B på nett.

Med balansert ventilasjon vil inneluft med høy luftfuktighet kontinuerlig fjernes fra boligen, noe som er særlig viktig om vinteren. Samtidig vil temperaturen også holdes stabil, da de fleste anlegg har en varmegjenvinner. Denne er ikke tiltenkt oppvarming, men vil redusere varmetapet fra avtrekk. Dessuten har ventilasjonsanlegget filter som fjerner noen partikler og andre forurensninger fra luften.

Inneklimaet påvirker både helse og generelt velvære

De aller fleste mennesker vil ha et intuitivt forhold til noen aspekter ved inneklimaet, som for eksempel alt for høy luftfuktighet eller oksygenfattig «tung luft». I tillegg er det mange faktorer som mennesket ikke kan oppfatte, det gjelder for eksempel muggsoppsporer eller eventuelle forurensninger eller gasser fra for eksempel maling eller andre byggematerialer.

Et dårlig inneklima kan føre til umiddelbare konsekvenser, som for eksempel hodepine eller tørr hud. Samtidig er det særlig langtidseffektene som kan få alvorlige følger, det gjelder for eksempel hvis det er høye nivåer av muggsoppsporer innendørs. Slike utfordringer med inneklimaet kan i aller verste fall forårsake allergier, og skape helseproblemer over tid.

Vinteren – en perfekt årstid for hobby og innekos

Previous article

Velg smart når du skal finne et nytt gulv til boligen

Next article

You may also like

More in annet