Utstyr

Smarte hjemmetester som lar deg spare tid og penger

0

ANNONSE

Det finnes etter hvert mange hjemmetester som gjør det mulig å måle for eksempel puls, blodtrykk, promille og mange andre verdier. Dessuten er det selvfølgelig mulig å teste seg for ulike infeksjoner, og den klassiske graviditetstesten er også fortsatt i bruk. Mange slike tester kan være et godt komplement til tester i regi av helsevesenet, test deg selv og spar både tid og penger.

Elektroniske målere for spesifikk bruk

Flere forskjellige typer måleutstyr leveres i et kompakt format, med avanserte sensorer og elektronikk som beregner måleresultater og verdier. På www.test-deg.no finner du en mengde forskjellige maskiner av denne typen. Noen utvalgte eksempler er:

  • Blodtrykksmålere som gjør det enkelt å måle blodtrykket hjemme. Blodtrykk er en svært viktig faktor når det gjelder flere forskjellige sykdommer og helseproblemer. Derfor er det også mange som ønsker å følge med på eget blodtrykk.
  • Pulsoksymeter er en annen type måler, som lar deg sjekke både oksygenmetning og puls i løpet av noen sekunder. Denne typen analyse er noe mer spesifikk enn blodtrykk, og behov for måling av oksygenmetning avklares gjerne i samråd med lege.
  • En promillemåler, også kallet alkometer, måler mengden alkohol i utåndingsluften, og beregner en omtrentlig tilsvarende verdi for andelen alkohol i blodet. En slik alkometer kan være en god støtte når du skal avgjøre hvorvidt du fortsatt er påvirket av alkohol.

Denne typen måleutstyr er relativt rimelig, og kan dessuten benyttes en mengde ganger over lang tid. En promillemåler trenger jevnlig kalibrering og vedlikehold, men både blodtrykksmåler og pulsoksymeter er vedlikeholdsfrie.

Forskjellige typer engangstester

Det finnes også en mengde forskjellige engangstester på markedet. Mange nordmenn har fått et nært forhold til såkalte antigen-tester i løpet av 2020 og 2021, som i løpet av noen minutter kan påvise forekomst av forskjellige virus. Mange har sikkert assosiert disse virustestene med den klassiske graviditetstesten, som har en lignende virkemåte når det gjelder avlesning av resultatet i form av symboler eller streker på en testflate.

Blodtypetest er et annet eksempel på en smart engangstest. Det er relativt logisk at en slik test leveres i et engangsformat, med tanke på at et menneskes blodtype selvfølgelig ikke forandrer seg i løpet av livet. Blodtypen er viktig i forbindelse med for eksempel blodtransfusjoner, derfor er det greit å ha oversikt over egen og familiemedlemmenes blodtype.

Narkotikatester er en annen kategori tester som faktisk kan benyttes hjemme. Slike tester kan påvise blant annet hasj og andre illegale rusmidler og narkotika. I noen situasjoner kan en narkotikatest være et fornuftig verktøy, som lar deg bekrefte eller avkrefte mistanker om narkotikabruk.

Det er viktig å se på både engangstester og annet testutstyr som et komplement til testing i regi av helsevesenet. Hjemmetester vil gi gode og nøyaktige resultater når de benyttes korrekt, men det er også viktig å få en helsefaglig vurdering når det er snakk om kritiske helsefaktorer som blodtrykk, eventuelt misbruk og lignende. Når hjemmetester brukes slik, er de et godt komplement og støtte til annen testing og behandling, som samtidig lar deg spare både tid og penger.

Lag et fornuftig budsjett for byggeprosjektet – spar penger og tid

Previous article

Spiraltrapper – en plasseffektiv, dekorativ og moderne løsning

Next article

You may also like

More in Utstyr