Gode råd

Maskindrift er helt avgjørende også i et heldigitalt samfunn

0

Industri og store maskiner får kanskje ikke spesielt mye oppmerksomhet sammenlignet med skyløsninger, apper, artifisiell intelligens og andre digitale tjenester. Imidlertid er det viktig å huske på at vi faktisk fortsatt levere i en fysisk verden – der selv den mest digitale skytjeneste begynner med graving i bakken.

Datasentre utgjør den moderne infrastrukturen

Det bygges stadig flere datasentre rundt om i verden, også i Norge. Slike datasentre er helt enkelt svært store bygg med en rekke servere, og du trenger både anleggsmaskiner med gravemaskin-klype, mye annet utstyr og store mengde materialer før de første serverne kan flytte inn i sitt nye hjem.

Samtidig er det også slik at tunge anleggsmaskiner, igjen med en gravemaskin-klype og andre tilbehør tilpasset oppgaven, spiller en viktig rolle ved utvinning av ulike mineraler og metaller. Disse er helt avgjørende innsatsfaktorer i de små databrikkene som styrer alt fra virtuell virkelighet og selvkjørende biler til kjøleskap og mikrobølgeovner.

Trender innen maskin- og anleggsdrift

Selv om det alltid vil finnes et behov for drift av tunge anleggsmaskiner i forbindelse med den digitale infrastrukturen, vil det dessuten helt åpenbart også være nødvendig med maskindrift knyttet til alt fra produksjon av mat til bygging av veier. Trender som økt grad av hjemmekontor vil kunne føre til at det ikke er nødvendig å bygge ut fysisk infrastruktur til pendling like mye i tiden som kommer, men det vil fortsatt alltid være behov for at mennesker skal kunne reise.

Dessuten vil klimaendringene kunne bidra til at det skapes nye utfordringer knyttet til maskindrift. Det kan for eksempel handle om ekstremvær som skaper problemer for både eksisterende infrastruktur og utbyggingsprosjekter. I tillegg kan det være ekstremvær skaper nye utfordringer med både veidrift og andre typiske sesongsoppgaver, noe som uten tvil vil påvirke mange anleggsbedrifter. Selv i en tilnærmet heldigital verden vil det alltid være behov for at noen faktisk bygger, vedlikeholder og oppgraderer infrastrukturen.

Finn din egen stil på kjøkkenet – enkelt og rimelig

Previous article

Inneklimaet har mye å si for både helse og velvære i hverdagen

Next article

You may also like

More in Gode råd