Gode råd

Lag et fornuftig budsjett for byggeprosjektet – spar penger og tid

0

Å lage et budsjett står sannsynligvis ikke øverst på noens ønskeliste. Det høres tørt og kjedelig ut, uansett om det dreier seg om et husholdningsbudsjett, et feriebudsjett eller et enkelt budsjett for oppussing. Likevel er det svært nyttig å faktisk lage et realistisk budsjett før du tar fatt på et prosjekt.

Husk på arbeidskostnaden

I de aller fleste byggeprosjekter, uansett om det er oppføring av et nytt bygg, rehabilitering eller bare en liten oppussing, vil kostnaden for arbeid utgjøre en stor del av totalkostnaden. Eventuell egeninnsats er selvfølgelig en avgjørende faktor, i de tilfeller der det er mulig å gjøre noe av arbeidet selv.

Hovedpoenget er i hvert fall å ikke se seg blind på bare materialkostnaden. Det er dessuten fornuftig å skille ut materialkostnaden fra kostnaden for arbeid, i de tilfeller det er mulig. Noen håndverkere benytte bare materialer som de selv selger, men det er ofte mulig å finne håndverker som også benytter materialer du har kjøpt selv.

Når du skiller ut materialkostnaden, er det også enklere å vurdere for eksempel billige vinduer mot dyrere alternativer. Det kan lønne seg å kjøpe billige vinduer, og bruke litt mer penger på installasjon hvis alternativet er å kjøpe dyre vinduer via en håndverker som installerer dem selv.

Ta høyde for eventuelle avgifter og tilleggskostnader

Mange store offentlige byggeprosjekter rammes av budsjettoverskridelser og uventede kostnader underveis, det kan selvfølgelig også skje med et mer nøkternt privat oppussingsprosjekt. Det er lurt å alltid ha en liten buffer i budsjettet, som reserve når uventede kostnader dukker opp.

Offentlige gebyrer og avgifter blir et tema i forbindelse med nybygg eller større prosjekter, som fasadeendringer eller tilbygg. Da er det greit å sette seg inn i størrelsen på disse gebyrene med en gang, da de i noen tilfeller kan være betydelige.

Kostnadsdrivere, prosjektkostnader, rigg og drift

Det er vanlig å benytte en profesjonell entreprenør eller prosjektleder ved gjennomføring av større prosjekter, men det er selvfølgelig også mulig å ta seg av denne rollen selv. Da er det viktig å ha et forhold til kostnadene som kommer utover direkte kostnader til materialer, arbeid og avgifter:

  • Prosjektkostnader er selve styringen av byggeprosessen. Det er kanskje mulig å argumentere for at denne kostnaden er null hvis du tar ansvar for denne oppgaven selv, men da er det viktig at andre kostnader ikke vokser som følge. Et eksempel kan være forsinkelser, som medfører at en håndverker blir stående uten noe å gjøre. God prosjektstyring skal redusere risikoen for slike hendelser, og det er også noe av det du betaler for.
  • Rigg og drift er en annen litt mer «ullen» utgiftspost som kan komme som en overraskelse på noen. Grunnleggende ting som stillaser, gjerder, toaletter, brakker og lignende faller inn under denne kostnadsposten.

Kostnadsdrivere er ikke en egen kategori kostnader, men et begrep som det er greit å ha et forhold til. For eksempel er antall bad en sterk kostnadsdriver ved oppføring av bolig – ett eller to bad ekstra driver helt enkelt totalkosten opp raskere enn andre mindre endringer.

En litt annerledes aktivitet!

Previous article

Smarte hjemmetester som lar deg spare tid og penger

Next article

You may also like

More in Gode råd