Gode råd

Inneklimaet har mye å si for både helse og velvære i hverdagen

0

I mange områder rundt om i verden er det slik at luften innendørs kan være renere enn luften ute, det gjelder særlig storbyer og områder med mye tung industri. I Norge er vi heldige som kan nyte av god luftkvalitet utendørs, men det betyr også at det ofte er inneklimaet som du bør følge med på. Et godt inneklima er viktig både hjemme og på arbeidsplassen.

Lufting og støvsuging – enkle tiltak

Til å begynne med er det greit å være klar over at arbeid med inneklima ikke trenger å være komplisert. Lufting og støvsuging, komplettert med utskiftning av støvsugerposer og støvsugerfiltre ved behov, er en god start. På dette feltet vil de aller fleste få med seg når det er på tide å skifte støvsugerpose, men å huske støvsugerfiltre er ikke alltid like enkelt.

I normaltilfellet dreier seg arbeid med inneklimaet helt enkelt om å fjerne dårlig luft fra boligen, og erstatte den med frisk luft fra omgivelsene, kombinert med å fjerne ulike typer smuss og svevestøv. I moderne boliger vil såkalt balansert ventilasjon spille en viktig rolle, da den i stor grad vil stå for utluftingen i det daglige.

Pass på fukt og eventuelle andre risikofaktorer

Fukt i boligen kan være en utfordring av flere grunner, både for selve konstruksjonen og de som oppholder seg i boligen. Når det gjelder inneklima er det særlig dannelse av muggsopp som kan være utfordrende når det gjelder helse. Samtidig kan alt for tørr luft være et problem noen perioder i året, selv om det er mer uvanlig.

Noen steder i landet kan radon også være en problemstilling, da er det viktig å bruke fagekspertise når det gjelder måling og eventuelle tiltak. Over tid kan forhøyede nivåer av radon være svært skadelig, derfor er dette aspektet ved inneklimaet særlig viktig. Bruk litt tid på å vurdere inneklimaet ditt allerede i dag.

Maskindrift er helt avgjørende også i et heldigitalt samfunn

Previous article

Effektiv lagerdrift – derfor er det så viktig for bedriftens resultat

Next article

You may also like

More in Gode råd