annet

Effektiv lagerdrift – derfor er det så viktig for bedriftens resultat

0

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Å drive et effektivt lager er kanskje ikke det aller mest spennende for fremadstormende dynamiske gründere, men slike grunnleggende støtteprosesser er helt avgjørende for at en virksomhet skal oppnå stabil lønnsomhet. Manglende kontroll over lageret vil raskt skape store utfordringer andre steder i virksomheten, og indirekte ødelegge for både markedsføring, salgstiltak og god drift i stort.

Lageret som ulempe og konkurransefortrinn

I 2023 fungerer mange lager egentlig mest som en begrenset «buffer», som skal kunne absorbere plutselige bevegelser i etterspørsel. Den såkalte «just in time»-filosofien er dominerende innenfor mange bransjer, og målet er at lagerbeholdningen skal være så begrenset som mulig. Det kan fortsatt handle om gigantiske lager med store pallereoler, men poenget er at virksomheten bare skal ha den helt nødvendig mengden varer og materialer på lageret. Lagerbeholdningen utgjør en kostnad, ikke minst ved å binde opp kapital.

Samtidig kan riktig lagerbeholdning være et stort konkurransefortrinn. Elbiler er et godt eksempel, der det over lang tid har vært lange leveringstider. I et slikt miljø er det selvfølgelig noen som kan og vil vente, men å ha varer på lager for umiddelbar levering vil alltid være en positiv faktor.

Kostnadsdrivere og inntektskilder

Et lager kan drive store kostnader, ved å både legge beslag på kapital, være dyrt å drifte og ikke minst føre til høy grad av svinn og ukurans. Legg merke til at alle disse kostnadsdriverne henger sammen med å ha et for stort lager – som kanskje også er umulig å holde styr på.

På den andre siden kan lagerdriften skape inntekter eller besparelser andre steder. Riktig drift av lageret vil føre til at virksomheten kan levere på det salgsavdelingen har lovet, og dessuten føre til reduserte kostnader i andre driftsavdelinger. Å ha god kontroll på lageret fører helt enkelt til mindre friksjon og irritasjon andre steder i virksomheten, noe som både direkte og indirekte vil påvirke virksomhetens bunnlinje.

Inneklimaet har mye å si for både helse og velvære i hverdagen

Previous article

Den moderne verktøymakeren bruker digitale systemer og verktøy

Next article

You may also like

More in annet