annet

Derfor er det nyttig å ha et forhold til historiske konflikter

0

Dette innlegget er reklame

Føler du at det er tørt og kjedelig med 1. verdenskrig, var du helt uinteressert når læreren spurte om når startet 1. verdenskrig? Da bør du kanskje tenke deg om igjen, årsaker til første verdenskrig er nemlig noe som faktisk har mye å si den dag i dag. Å ha et forhold til historiske konflikter vil nemlig gjøre det enklere for deg å forstå dagens mange ulike krig og konfliktsituasjoner.

Den første verdenskrigen

Krigen mellom 1914 og 1918 omtales som den første verdenskrigen, selv om mange kriger før denne tiden også innefattet flere ulike land. Imidlertid sto den 1. verdenskrig for en skillelinje når det gjaldt både antall land og krigføring, klikk her og les mer om 1. verdenskrig og de mange forskjellige faktorene som førte frem til at hele 158 land ble påvirket av krigen.

Den 28. juni 1914 markerte begynnelsen på det som skulle utvikle seg til den første verdenskrigen. Den østerriksk-ungarske prinsen Frans Ferdinand ble drept av en serbisk nasjonalist, noe som etter kort tid førte en rekke land inn i en spiral av krigserklæringer mellom land og allianser.

Skillelinjer som førte videre til andre verdenskrig og i dag

Den første verdenskrigen ble avsluttet i 1918, men konfliktene i bunn førte gjennom mellomkrigstiden videre til den andre verdenskrigen. I tillegg er det særlig den mer industrielle krigføringen, preget av skyttergraver, mekanisering og gassangrep, som virkelig også har påvirket historien til den dag i dag.

Selv om utviklingen de siste hundre årene har ført med seg en mengde nye teknologier, militært utstyr og strategier, utkjempes fortsatt mange kriger med utstrakt bruk av både skyttergraver og enkle håndvåpen som kunne vært brukt i den første verdenskrigen. Det betyr ikke at konfliktene er direkte sammenlignbare, men det er viktig å ha et forhold til historien når du vurderer moderne konflikter og kriger – de er relevante den dag i dag.

Miljøet for iGaming vokser

Previous article

Slik finner du det beste billånet

Next article

You may also like

More in annet