Uncategorized

Derfor bør alle bedrifter ha fokus på god lagerdrift

0

De aller fleste bedrifter og organisasjoner har noen form for logistikkvirksomhet, selv om bransje og selskapsstørrelse selvfølgelig har svært mye å si for omfanget. En logistikkaktør, grossist eller detaljist har hovedfokus på god logistikk og vareflyt, men for tjenestebedrifter dreier det seg om en støttefunksjon bland mange. Samtidig er fokus på god lagerdrift viktig uansett situasjon.  

Avgjørende for driften

En dagligvarebutikk produserer verdier i butikken, når kundene kjøper varer. Samtidig er det ikke mulig å drive butikken uten gode logistikkrutiner og et ryddig lager. I en moderne butikk er det fortsatt nødvendig med minst én lagerreol – slik at enkelte overskuddsvarer kan oppbevares på en ryddig måte. I tillegg betyr det også at mengde varer på lager ikke får være for høyt, både med tanke på oversikt og kapitalbinding.

Dessuten er det viktig å huske på at mangler ved lagerdriften også kan føre til avvik i for eksempel bestillinger og inngående logistikk. Manglende oversikt fører til at feil varer bestilles, noe som kan føre til både svinn og utsolgtsituasjoner.

Hva med tjenestebedrifter?

Tjenestebedrifter, som for eksempel frisører eller leverandører av helsetjenester, selger selvfølgelig ikke produkter i like stor omfatning som en detaljist. Likevel er de helt avhengige av en fungerende logistikkflyt og god lagerdrift.

Frisørvirksomhet er et godt eksempel på en bransje der lageret er relativt begrenset, selv om for eksempel hårfarger har stor betydning. En relativt rimelig innsatsvare fører til store inntekter, samtidig som manglende varer kan føre til at bedriften mister både inntekter og kunder.

I stort fungerer logistikken som en støttefunksjoner i denne typen bedrifter, noe som betyr at den ikke representerer store verdier i seg selv. Samtidig legger lagerdriften grunn for betydelig verdiskapning andre steder i bedriften, noe som fører til at den er minst like viktig i slike bransjer. Derfor bør alle bedrifter og organisasjoner, uansett størrelse og bransje, ha fokus på en god og ryddig lagerdrift.

Måneformørkelse 2022 – når skjer det?

Previous article

En butikk utenom det vanlige

Next article

You may also like