Utstyr

Den moderne verktøymakeren bruker digitale systemer og verktøy

0

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Rollen verktøymaker høres kanskje ut som noe av det mest analoge du kan tenke deg, men i 2023 dreier seg oppgavene om mye mer enn bare å lage verktøy manuelt. I de fleste bransjer og industrier jobber man med digitale hjelpemidler, som gjør det mulig å designe ekstremt presise deler og komponenter.

Derfor er prosessen digital

Praktisk talt alle prosesser innen design og utvikling er digitale i 2023. Det betyr også at prosesser knyttet til verktøymakere bygger på at spesifikasjoner og mål lages digitalt – for å så oversettes til den fysiske verden ved hjelp av presisjonshjelpemidler. I mange sammenhenger er det nødvendig med presisjon på ekstremt nivå, noe som gjør at maskiner helt enkelt er obligatoriske.

I enkelte tilfeller kan det være nok å lage bare noen få eksemplarer av en del, særlig når det gjelder produksjon av deler til andre maskiner i industrien. Et system som videre skal lage flere tusen deler må helt enkelt være helt nøyaktig satt sammen.

CAD og CAM i samspill gjør nye design mulige

Når nesten alle deler designes digitalt, er det også nødvendig at selve produksjonsprosessen videre er så skreddersydd som mulig. Begrepet CAD brukes om en designprosess som er digital, CAM handler om hele produksjonsprosesser basert på dataverktøy. Forskjellen dreier seg ikke minst om integrasjon, da CAM i utgangspunktet betyr at bestillingen fra designsystemet må overføres manuelt til et produksjonssystem. Dette trinnet med programmering av maskiner kan sløyfes med CAM, da systemene i en slik prosess er integrerte.

Det betyr at det med noen få tastetrykk er mulig å gjøre om et digital design til et ferdig produkt, uten å måtte tenke på å overføre designet fra et system til et annet. Den moderne verktøymakeren bruker mange slike systemer i det daglige, i en verden som er svært langt unna den gammeldagse virkeligheten med manuelle oppgaver og ulike komponenter som ble laget for hånd.

Effektiv lagerdrift – derfor er det så viktig for bedriftens resultat

Previous article

Det trenger ikke å være kostbart å kjøpe sportsutstyr

Next article

You may also like

More in Utstyr